Taśmy znacznikowe i ostrzegawcze

Taśmy ostrzegawcze oraz taśmy znacznikowe informują o przebiegu podziemnej trasy kablowej, jak również cechują się nieodzownością przy budowie infrastruktury podziemnej sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej czy też telekomunikacyjnej . Są stosunkowo ekonomicznym i  praktycznym rozwiązaniem, które ma na celu także zapobieganie kosztownym stratom w sytuacji nadszarpnięcia lub zerwania trasy kablowej czy rurociągu. Niezwykle istotną kwestią jest zaopatrzenie taśm ostrzegawczych i znacznikowych w czynniki lokalizacyjne przybierające formę wkładki wykonanej ze stali kwasoodpornej. Wybór tego materiału nie jest przypadkowy: stal daje bowiem możliwość bezproblemowej i szybkiej lokalizacji każdej infrastruktury nawet przez okres wynoszący kilkadziesiąt lat.

Nieocenioną zaletą są też znaczniki EMS – pozwalają stwierdzić, w którym dokładnie miejscu znajdują się newralgiczne miejsca lub skrzyżowania z inną siecią.

Każdą taśmę ostrzegawczą i znacznikową należy ułożyć w wykopie nad rurociągiem, a następnie wykonać podsypkę żwirową, na której układa się już taśmę lub przewód lokalizacyjny. Ostatecznie trzeba zasypać wykop wystarczającą ilością ziemi.

Posiadamy następujące kolory taśm znacznikowych oraz ostrzegawczych:

  • niebieski, czerwony, żółty, pomarańczowy – służą do znakowania tras kablowych, telekomunikacyjnych, wodociągowych i gazowych,
  • biało–czerwone – do znakowania miejsc niebezpiecznych przy wykonywaniu robót budowlanych, drogowych i wykopach.

Wszystkie nasze taśmy posiadają deklarację zgodności.