Geomembrana PEHD

Geomembrana PEHD to folia, której składnikiem jest polietylen o dużej gęstości (HDPE). Jest odporna na większość związków chemicznych występujących w przyrodzie (np. produkty ropopochodne i pochodzenia odzwierzęcego), nie ulega degradacji biologicznej (odporna na korzenie roślin, grzyby, bakterie i gryzonie), jak również dysponuje wysokimi wartościami parametrów mechanicznych. Geomembrany HDPE układa się na płaskiej powierzchni zagęszczonego gruntu oczyszczonego z przedmiotów mogących powodować jej przebicie. Łączenie arkuszy geomembrany PEHD następuje poprzez zgrzewanie.

Geomebrana PEHD stosowana jest przede wszystkim do uszczelniania składowisk odpadów komunalnych i miejskich oczyszczalni ścieków. Popularne geomembrany stosowane są również do wykonywania uszczelnień w obrębie obiektów magazynowania i dystrybucji paliw płynnych. Geomembrana przeznaczona jest także do wykorzystania w inżynierii komunikacyjnej, do formowania warstw izolacyjnych zabezpieczających przed zanieczyszczonymi spływami odpadowymi z dróg, uszczelniania zbiorników retencyjnych i odparowujących, budowy rowów odwadniających oraz izolacji wodochronnych elementów budowli mających kontakt z gruntem (ścian oporowych, przyczółków, tuneli komunikacyjnych itp.). Jak więc widać, ma naprawdę szerokie zastosowanie w przemyśle.

Geomembrana PEHD jest przyjazna dla środowiska i nie wchodzi w żadne reakcje chemiczne. Nie ulega bowiem biodegradacji. Oprócz tego nie przesiąka, wyróżnia się bardzo niską wodochłonnością i możnością kontaktu z wodą pitną. Geomembrany PEHD posiadają atest PZH.

Geomembrany PEHD, które można znaleźć w naszej ofercie posiadają aprobaty techniczne, a ich wymiary prezentują się następująco:

  • szerokość: 5.3m
  • grubość: od 0,5mm do 2,5 mm.